วันที่ 23 สิงหาคม 2565 นายสุพจน์ หารธงไชย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำพี้ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านยาเสพติดและการจราจรแก่นักเรียนในสถานศึกษา ณ โรงเรียนนาผือบอนราษฎร์นุกูล หมู่ที่ 3 ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

mungmee

Share: