ข้อมูลการติดต่อ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคำพี้
เลขที่ 132 หมู่ที่ 1 ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก
จังหวัดนครพนม 48130

โทรศัพท์ : 0-4206-1225
โทรสาร   : 0-4206-1229

อีเมล : kumpeekumpee132@gmail.com,

 admin@kumpee.go.th

mungmee

Share: