สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการดำเนินการจัดการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ.2564

สรุปผลการดำเนินการจัดการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2564

สรุปผลการดำเนินการจัดการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564

สรุปผลการดำเนินการจัดการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564

สรุปผลการดำเนินการจัดการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564

สรุปผลการดำเนินการจัดการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ.2564

สรุปผลการดำเนินการจัดการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2564

สรุปผลการดำเนินการจัดการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

สรุปผลการดำเนินการจัดการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2564

สรุปผลการดำเนินการจัดการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563

สรุปผลการดำเนินการจัดการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563

สรุปผลการดำเนินการจัดการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563

สรุปผลการดำเนินการจัดการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ.2563

สรุปผลการดำเนินการจัดการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2563

สรุปผลการดำเนินการจัดการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563

สรุปผลการดำเนินการจัดการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2563

สรุปผลการดำเนินการจัดการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563

สรุปผลการดำเนินการจัดการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ.2563

สรุปผลการดำเนินการจัดการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2563-1

สรุปผลการดำเนินการจัดการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2563-2

สรุปผลการดำเนินการจัดการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

สรุปผลการดำเนินการจัดการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2563

สรุปผลการดำเนินการจัดการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562

สรุปผลการดำเนินการจัดการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562

สรุปผลการดำเนินการจัดการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2561

 

Share:

Author: mungmee