23​ กรกฎาคม​ 2565​ นายสุ​พจน์​ หารธง​ไชย​ นายก​องค์​การบริหาร​ส่วน​ตำบล​คำ​พี้​ พร้อมด้วย​​นักพัฒนา​ชุมชน​ อบต.​คำพี้ ผู้นำหมู่บ้าน​ และประชาชน​บ้านคำพี้​หมู่ที่​ 1​ ร่วมกันรื้อบ้านนายถนอม​ ดวงมืด​ เพื่อเตรียม​ปลูกสร้างใหม่​เพื่อ​เฉลิมพระเกียรติ​สมเด็จพระนางเจ้า​สิริกิติ์​พระ​บรม​ราชินีนาถ​ พระบรมราช​ชนนี​พันปี​หลวง​ฯ นอกจากนี้ท่านนายก​องค์การ​บริหาร​ส่วน​ต​ำ​บ​ลค​ำ​พี้​ยังมอบเงินช่วยเหลือแก่เจ้าของบ้าน​และเลี้ยงอาหารกลางวัน​แก่ผู้เข้าร่วม​กิจกรรม​ในครั้งนี้​ด้วย

Share: