ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำพื้ เรื่อง การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลคำพื้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

1. ประกาศรับสมัคร พนง.จ้าง 1_65 - Scan
mungmee

Share: