29​ กรกฎาคม​ 2565​ องค์การบริหารส่ว​น​ตำบล​คำ​พี้​ นำโดย​ นายสุพจน์​ หาร​ธง​ไชย​ นายก​องค์​การบริหาร​ส่วน​ต​ำ​บ​ลค​ำ​พี้​ พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง​ องค์การบริหารส่วนตำบลคำพี้​ สมาชิกสภา อบต.คำพี้ ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาด และจัดเก็บขยะข้างทางในเขตตำบลคำพี้

Share: