วันที่ 3 มีนาคม 2567 ดร.ชาญชัย คำจำปา อดีตนายกเทศบาลตำบลพระซอง พร้อมคณะ นายสุพจน์ หารธงไชย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำพี้ พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน พนักงานจ้าง ส.อบต. เป็นประธานเปิด “โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567 ” จัดขึ้น ระว่างวันที่ 2 – 3 มีนาคม 2567

mungmee

Share: