องค์การบริหารส่วนตำบลคำพื้ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ชุดทดสอบทางภาคสนาม หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อชุดทดสอบ สามารถติดต่อได้ที่ห้องสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคำพื้

mungmee

Share: