งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลคำพื้ ลงพื้นที่สำรวจผู้ประสบปัญหาทางสังคมในเขตตำบลคำพื้ เพื่อเป็นข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือต่อไป

mungmee

Share: