บันทึกข้อตกลง (MOU) ตามโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับ อปท. ระหว่าง วัด โรงเรียน รพ.สต. ส่วนราชการ ในเขตพื้นที่ตำบลคำพี้

mungmee

Share: