วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 นำทีมโดย นายสุพจน์ หารธงไชย นายกองค์การบรี่หารส่วนตำบลคำพื้ พร้อมด้วยพนักงาน/ลูกจ้าง อบต.คำพื้ ร่วมกับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน สอบต.ทั้งงหมู่ ประชาชน จิตอาสา จัดกิจกรรมปรับปรุ้งภูมิทัศน์ 2 ข้างทาง ถนนตั้งแต่หน้า องค์การบริหารส่วนตำบลค่ำพื้ – วัดทองสว่าง บ้านกลาง หมู่ที่ 6 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Share: