องค์การบริหารส่วนตำบลคำพี้ อ.นาแก จ.นครพนม นายโกเมณ ชาลี นายอำเภอนาแก นายเสรี หาญกล้า พร้อมด้วย นายสุพจน์ หารธงไชย นายก อบต.คำพี้ ร่วมกับ ผู้บริหาร ผู้นำชุมชนท้องถิ่น ตัวแทนชาวบ้าน รวม 9 ชุมชน ในพื้นที่ ต.คำพี้ อ.นาแก จ.นครพนม ร่วมเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้) เพื่อเป็นการ สร้างความรักสามัคคีปรองดองในชุมชน รวมถึงเป็นการส่งเสริม ให้ประชาชน หันมาสนใจออกกำลังกาย สร้างสุขภาพ ต้านยาเสพติด อีกทั้งยังเป็นการจัดกีฬาที่มุ่งเน้นสร้างความรัก ความอบอุ่น ในครอบครัว ที่จะส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนท้องถิ่น

mungmee

Share: