ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำพื้ เรื่อง การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลคำพื้ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

ประกาศการรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง อบต.คำพี้
mungmee

Share: