วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2566 คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต.คำพี้ ได้จัดทำโครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคำพี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ไร่ธารธรรม และ วิสาหกิจชุมชนมะพร้าวแก้เคียงเลย

Share: