หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคำพื้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินพนักงานจ้าง
Share:

Author: mungmee