1​ มิถุนายน​ 2564​ เวล​า​ 09.00​ น. นายไกรสร​ กองฉลาด​ ผู้ว่าราชการจังหวัด​นครพนม​ ได้ให้เกียรติ​มาเป็นประธานในพิธี​เปิด​โครงการ​ส่งเสริมการบริโภคปลานิลในครัวเรือน​ อย่างน้อยครัวเรือนละ​ 1​ตัว​ ณ​ องค์​การบริหาร​ส่วน​ต​ำ​บ​ลค​ำ​พี้​ โดยมีนายอำเภอนาแก​ พร้อมด้วยหัวหน้า​ส่วนราชการ​ให้การต้อนรับ

Share: