Posted in จดหมายข่าว

ผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคำพื้ ร่วมอนุรักษ์การแต่งกายด้วยผ้าลายพระราชทาน ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่อัตลักษณ์ผ้าไทย ให้ดำรงคงอยู่ รณรงค์สวมอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง มาตรการส่งเสริมและสนับสนุน การใช้และสวมใส่ผ้าไทย เชิญชวนใส่ผ้าไทย ตามความเหมาะสมของท้องถิ่น

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

เห็ดพิษอันตราย ในช่วงหน้าฝน

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 งานการศึกษาได้จัดกิจกรรมพัฒน’ คุณภาพผู้เรียน ในโครงการทัศนศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 19:00 น นาย นิรัตน์ เชื้อตาพระ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำพื้ พร้อมเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำพี้ ร่วมพิรีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาแก

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 นำทีมโดย นาย สุพจน์ หารธงไชย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำพี้ พร้อมพนักงาน/ลูกจ้าง กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1-9 และชาวบ้านได้ร่วมกันพัฒนา เนื่องในโอกาสวัน เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม ราชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณปากทางเข้าบ้าน หมู่ 1และ9 บ้านคพพี่

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กและบุคคากรทางการศึกษา

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

28 กรกฎาคม 2566 เวลา 19.00 น. นายสุพจน์ หารธงไชย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำพื้ พร้อมเจ้าหน้าที่องค์การบริหรส่วนตำบลคำพื้ ร่วมพิธีถวาย เครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม พิธีจุดเทียนถวายพระพร ชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอนาแก

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 นำทีมโดย นายสุพจน์ หารธงไชย นายกองค์การบรี่หารส่วนตำบลคำพื้ พร้อมด้วยพนักงาน/ลูกจ้าง อบต.คำพื้ ร่วมกับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน สอบต.ทั้งงหมู่ ประชาชน จิตอาสา จัดกิจกรรมปรับปรุ้งภูมิทัศน์ 2 ข้างทาง ถนนตั้งแต่หน้า องค์การบริหารส่วนตำบลค่ำพื้ – วัดทองสว่าง บ้านกลาง หมู่ที่ 6 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

วันป่าชุมชนแห่งชาติ

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

Continue Reading...