วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 นายสุพจน์ หารธงไชย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำพื้ เป็นเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำพื้

mungmee

Share: