วันที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 06.30น. นายสุพจน์ หารธงไชย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำพี้ พนักงาน/ลูกจัาง อบต.คำพี้ ร่วมพิรีสวดพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตร ณ ศาลาการเปรียญ วัดถนนตาล บ้านดอนข้าวหลาม หมู่ที่ 10 ตำบลก้านเหลือง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม เวลา 08.30 น. ท่านนายกมอบหมายให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลคำนี้ ร่วมพิธีถวายพวงมาลา ณ หอประชุมอำนภอนาแก จังหวัดนครพนม

Share: