กิจกรรม น้อมรำลึกเนื่องในวันล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ต.ค.63

Share:

Author: mungmee