โครงการการจัดซื้อครุภัณฑ์รถพยาบาลฉุกเฉิน รถกระบะ (รถกู้ชีพกู้ภัย) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ประจำปีงบประมาณ 2565

เอกสารที่สแกน (1)
เอกสารที่สแกน (2)
ร่างขอบเขตงาน

mungmee

Share: