ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำพี้ เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำพี้
mungmee

Share: