วันที่ 26 เมษายน 2567 นายสุพจน์ หารธงไชย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำพื้ พร้อมด้วย พนักงานราชการ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคำพี้ ได้จัดงาน “MOI WASTE BANK WEEK” เพื่อประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ โดยมีคณะทำงานกองทุนคัดแยกขยะ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นและประชาชน เข้าร่วมสำรวจตรวจสอบการรับซื้อขยะ การจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย และตรวจสอบความถูกต้องในบัญชีการเงินของกองทุน ณ ศาลาประชาคม บ้านมูลอ้น หมู่ที่ 2 ตำบลคำพื้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

mungmee

Share: