ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน ม.ค.2564-มี.ค.2564)

ประกาศ อบต.คำพี้
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาส2

Share:

Author: mungmee