วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายสุพจน์ หารธงไชย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำพื้ลงพื้นที่ตรวจสอบแปลงเกษตรกร ที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากแสงสว่างไฟฟ้าที่อยู่บนกนน ทำให้มีผลกระทบ กับข้าวที่ปลูกในบริเวณนี้ข้าวไม่ออกรวง

mungmee

Share: