ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำพี้ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกอาสาบริบาลท้องถิ่น ครั้งที่ 1-2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำพี้ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือก
Share:

Author: mungmee