คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัด อบต.ปฏิบัติราชการแทนปลัด อบต

1.คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัด อบต.ปฏิบัติราชการแทนปลัด อบต.
Share:

Author: mungmee