แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม)1

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม)2

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม)1

แบบรายงานแผนเพิ่มเติมเงินสะสม2

Share:

Author: mungmee