แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม)1

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม)2

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม)1

แบบรายงานแผนเพิ่มเติมเงินสะสม2

Share: