โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากถนนค สล.เดิมไปอ่างเก็บน้ำห้วยผักดอก บ้านกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

14
13_0001

Share:

Author: mungmee