โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาผือ หมู่ ที่ ๓ สายไปอ่างเก็บน้ำห้วยวังม่วง ตำบลคำพี้ อำเภอ นาแก จังหวัดนครพนม

11_0001
10_0001

Share:

Author: mungmee