ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่ที่บ้าน (ระบบประปาบาดาล) บ้านคำพี้ หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่ที่บ้าน (ระบบประปาบาดาล)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่ที่บ้าน
Share:

Author: mungmee